Code Geass Adventure

Объявление

Форум открыт для своих.

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Code Geass Adventure » Форумные игры » CTRL+V


CTRL+V

Сообщений 61 страница 90 из 237

61

1 000

0

62

Game - Freelancer 2

0

63

зачем любить, когда любви и нет в помине и тратить деньги, когда всем должен, и умирать, когда всего полжизни прожил

0

64

зачем любить, когда любви и нет в помине и тратить деньги, когда всем должен, и умирать, когда всего полжизни прожил

0

65

Alma Interviews

0

66

- Маша, давай прошвырнемся в кино?
- ?????
- Hу давай хоть в кабак сходим...
- ???? ?? ???
- А-а, понял, кодировка глючит...

0

67

vj;yj dthbnm b d jcencndbt dths

0

68

CIVILIZATION5

0

69

гурренлаганновец

0

70

Спрятал под спойлер, ибо очень многобукаффф

Свернутый текст

                            ПОЛОЖЕННЯ
            про Вищу кваліфікаційну комісію нотаріату

      { У тексті Положення слова "головних управлінь юстиції
        Міністерства  юстиції в Автономній  Республіці Крим,
        областях, мм. Києві та Севастополі" в усіх відмінках
        замінено   словами   "Головне   управління   юстиції
        Міністерства юстиції України в Автономній Республіці
        Крим,  головні   управління   юстиції   в  областях,
        мм. Києві та  Севастополі"  у відповідному  відмінку
        згідно  з  Постановою КМ  N 161  ( 161-2009-п )  від
        05.03.2009 }

     1. Це   Положення   визначає  завдання,  функції  та  порядок
діяльності  Вищої  кваліфікаційної  комісії  нотаріату   (далі   -
Комісія), яка утворюється при Мін'юсті.

     2. У   своїй   діяльності   Комісія   керується  Конституцією
( 254к/96-ВР ) і законами України,  актами Президента  України  та
Кабінету  Міністрів  України,  цим  Положенням,  а  також наказами
Мін'юсту.

     3. Основним завданням Комісії  є  розгляд  скарг  на  рішення
кваліфікаційних комісій нотаріату при Головному управлінні юстиції
Міністерства   юстиції   України  в  Автономній  Республіці  Крим,
головних  управліннях юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі
(далі - кваліфікаційні комісії нотаріату).

     4. Комісія:

     розглядає скарги на рішення кваліфікаційних комісій нотаріату
про відмову в допуску особи до нотаріальної діяльності;

     вирішує   питання   щодо  складення  кваліфікаційного  іспиту
Комісії  особою,  яка  подала  скаргу;  { Абзац третій пункту 4 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 161 ( 161-2009-п ) від
05.03.2009 }

     розробляє і затверджує план складення кваліфікаційних іспитів
особами, які виявили бажання займатися нотаріальною діяльністю.

     5. До   складу   Комісії   входять   чотири   нотаріуси,  три
представники  Мін'юсту  та  два   представники   легалізованих   в
установленому   порядку  об'єднань  нотаріусів  із  всеукраїнським
статусом.

     Персональний склад Комісії затверджується наказом Мін'юсту.

     6. Строк дії повноважень Комісії становить  п'ять  років  від
дня проведення її першого засідання.

     7. Головою Комісії є Міністр юстиції.

     Заступником голови  Комісії  обирається  один  з її членів на
засіданні Комісії шляхом відкритого голосування.

     8. Голова  Комісії  організовує  роботу  Комісії,  розподіляє
обов'язки між її членами.

     9. Секретарем Комісії призначається представник Мін'юсту.

     Секретар забезпечує   підготовку   та   проведення   засідань
Комісії, веде протоколи, облік та здійснює зберігання справ.

     10. Члени Комісії звільняються на час її роботи від виконання
службових обов'язків із збереженням середнього заробітку.

     11. Засідання Комісії проводиться у разі потреби. Дату, час і
місце проведення засідання Комісії визначає її голова.

     12. Секретар Комісії не пізніше ніж за п'ять днів  повідомляє
її  членів  і  заінтересованих  осіб  про  дату  та час проведення
засідання.

     13. Засідання Комісії вважається правоможним,  якщо на  ньому
присутні не менше ніж дві третини її членів.

     14. Засідання  Комісії  проводить  її  голова,  а у разі його
відсутності заступник голови Комісії.

     15. Комісія приймає рішення більшістю голосів.

     У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови.

     Рішення викладається  в  письмовій   формі   і   підписується
головуючим  на  засіданні  та членами Комісії,  які брали участь у
засіданні.

     16. Для участі у засіданні за рішенням  Комісії  можуть  бути
запрошені інші особи.

     Неприсутність на засіданні Комісії особи,  яка подала скаргу,
або представника кваліфікаційної комісії нотаріату,  рішення  якої
оскаржується,  не є перешкодою для розгляду скарги,  проте Комісія
може  зобов'язати  особу,  яка  подала  скаргу,   і   представника
кваліфікаційної комісії нотаріату бути присутніми на засіданні.

     17. Комісія має право у межах своїх повноважень одержувати на
свій  запит  необхідну інформацію від Головного управління юстиції
Міністерства   юстиції   України  в  Автономній  Республіці  Крим,
головних управлінь юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі.

     18. Член Комісії має право:

     ознайомлюватися з матеріалами, поданими на її розгляд;

     брати участь у вивченні матеріалів справи та їх перевірці;

     заявляти клопотання,  висловлювати власну думку з питань,  що
розглядаються;

     брати участь у прийнятті рішення шляхом голосування;

     висловлювати окрему думку, оформлену в письмовому вигляді.

     19. Член Комісії зобов'язаний:

     заявити про   самовідвід   у   випадках,   передбачених   цим
Положенням;

     виконувати доручення голови Комісії в межах, передбачених цим
Положенням.

     20. Член  Комісії  не може брати участі у розгляді питання та
прийнятті рішення і підлягає відводу  (самовідводу)  за  наявності
обставин, що підтверджують його упередженість.

     21. Відвід  члену  Комісії  може  заявити  особа,  щодо  якої
розглядається питання.

     Відвід повинен бути вмотивований  і  надсилається  Комісії  у
формі   письмової  заяви.  Головуючий  на  засіданні  зобов'язаний
ознайомити  члена  кваліфікаційної  комісії  із  заявою  про  його
відвід.

     22. Рішення про відвід (самовідвід) члена Комісії приймається
більшістю присутніх на засіданні її членів,  крім  члена  Комісії,
стосовно якого вирішується питання щодо відводу (самовідводу).

     У разі   рівного   розподілу   голосів   рішення  про  відвід
(самовідвід) вважається прийнятим.  Член Комісії,  якому  заявлено
відвід, має право дати пояснення з приводу відводу.

     23. Розгляд скарги на засіданні Комісії починається доповіддю
члена Комісії,  який попередньо  вивчав  скаргу  і  документи,  що
надійшли   від   кваліфікаційної  комісії  нотаріату,  після  чого
заслуховуються  присутні  на  засіданні  Комісії  особи,  а  також
вивчаються та аналізуються необхідні документи.

     На засіданні   Комісії  ведеться  протокол,  який  підписують
головуючий на засіданні та секретар.

     24. За результатами розгляду  справи  Комісія  може  ухвалити
рішення про:

     залишення рішення   кваліфікаційної   комісії  нотаріату  без
зміни, а скарги без задоволення;

     допущення до складення кваліфікаційного іспиту Комісії особи,
яка  подала скаргу; { Абзац третій пункту 24 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 161 ( 161-2009-п ) від 05.03.2009 }

     можливість допуску особи до заняття нотаріальною діяльністю і
про скасування рішення кваліфікаційної комісії нотаріату.

     Рішення Комісії може бути оскаржене до суду.

     25. Регламент роботи Комісії затверджується Комісією.

     26. Матеріально-технічне,    фінансове    та     інформаційне
забезпечення діяльності Комісії здійснює Мін'юст.

0

71

ну я напротив, больше люблю лето!! летом можна гулять сутками, не холодна!! +)

0

72

http://vkontakte.ru/photo-19083404_188206806

0

73

MSI - On It

0

74

Far Cry

0

75

ой...)))

Свернутый текст

УТВЕРЖДЕН
приказом ГУ-ВШЭ
от 09.07.2008 №31-04/536
(в ред. приказа ГУ-ВШЭ
от 04.06.2009 №31-04/563)
Порядок предоставления мест в студенческом общежитии ГУ-ВШЭ
1. Решение о предоставлении жилых помещений в общежитии принимается на основании личных заявлений обучающихся.
2. Заявления подаются:
2.1. абитуриентами, поступающими в текущем году, – в Приемную комиссию в период до 25 июля текущего года;
2.2. аспирантами – начальнику Управления аспирантуры и докторантуры в срок до 15 сентября текущего года.
3. Заявления иногородних абитуриентов, нуждающихся в предоставлении жилого помещения в общежитии на период обучения или на время сдачи вступительных испытаний, рассматриваются только при условии, что при подаче документов в Приемную комиссию ими сделаны в заявлении о приеме в ГУ-ВШЭ соответствующие отметки.
4. Заявления иногородних абитуриентов, нуждающихся в представлении жилого помещения на время сдачи вступительных испытаний, рассматриваются Управлением социальной сферы не позднее 10 июля. При этом жилое помещение в общежитии предоставляется не ранее чем за 5 дней до начала вступительных испытаний. Родителям абитуриентов места в общежитии не предоставляются.
5. Заявления иногородних абитуриентов, нуждающихся в предоставлении жилого помещения в общежитии на период обучения, в отношении которых принято решение о зачислении на обучение в ГУ-ВШЭ, рассматриваются Управлением социальной сферы в период до 25 августа текущего года и в отношении аспирантов - до 15 ноября текущего года.
6. Первоочередным правом получения жилого помещения в общежитии пользуются дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей; инвалиды детства; инвалиды 1 и 2 групп; иные категории пользующихся льготами в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Абитуриентам, студентам и аспирантам, проживающим до 10 зоны от Москвы (по направлениям движения железнодорожного транспорта), общежитие не предоставляется.
8. Управление социальной сферы выдает направления на заселение в общежитие согласно графику заселения, который размещается на сайте Приемной комиссии ГУ-ВШЭ
9. При заселении в общежитие студенты и аспиранты представляют медицинскую справку формы № 086 и страховой медицинский полис, выданный по месту постоянного проживания, для получения медицинских услуг в лечебных учреждениях г. Москвы.
10. На основании приказа ГУ-ВШЭ на заселение Управление по эксплуатации и техническому надзору общежитий в срок до 20 сентября текущего года заключает договоры найма жилого помещения в общежитии со студентами и в срок до 20 ноября текущего года с аспирантами.

0

76

Chu Chu Lovely Munimuni Muramura Purin Purin Boronnururu Rerorero

0

77

78

Свернутый текст

В один прекрасный день Шикамару лежал и курил сигарету. Внезапно над его головой пролетело нечто, напоминающее тапочек великого правосудия. Нара лениво глянул на пролетающий тапочек и гордо изрек: "Низко идет. Видимо, к дождю". Но не думал бедный Шика, что это был не обычный тапочек и не просто о погоде, а новая техника Конохомару - Тапочек-Разенган! Он прекратил полет, врезавшись в оленя, который кусал Пейна за мизинец левой ноги четвертого тела. Мир Бога удивленно моргнул и к своему удивлению открыл третий глаз и третий рот, и так же удивленно промолвил:
- Как пройти в библиотеку?
Олень внимательно посмотрел на него и подумал: " В три часа ночи!.. Идиот!..". Но ответил следующее: "Не знаю, спроси у вахтерши".
...и он отпрвился к вахтёрше.
Тем временем, где-то в одной далекой далекой галактике злой брат-близнец Наруто - Узумаки Дерек учил новую технику "Кавайол но дзюцу", которая вызывает полчища безумных кавайных нэк и они распространяют в далекой-далекой галактике портреты доктора Шелдона двадцатилетней давности, но всё ещё испускающие зловещую ауру. Но во вселенной "Наруто" жутко живучий ползучий гад Орочимару строил коварные планы по поводу захвата кавайных панцу с целью получения прибыли. Данное мероприятие сулило огромные барыши, куда там Конохе с её экономикой, ограниченной экспортом пейновских тел.
Итак, получив очередную партию панцу для перепродажи, Орочимару, наткнулся на доклад Сая о членах Акацки... Он гласил, что все поставки панцу проводятся через Акацки. И тут у Орочимару родился план. Сделать Акацки своими поставщиками и взять в долю, а потом подло обмануть и свалить всё на Сергея Зверева. Но не тут то было, Сереженька то опередил Орочимару.
Ведь на самом деле Сергей Зверев имел особое влияние на некоторых членов Акацки. Ведь им тоже нужны модные стрижки! А Сережа Зверев вовсе не хотел сотрудничать с Орочимару.
Но он так хотел попробовать его секретные техники, для удовлетворения своих желаний, что у него просто не осталось выбора и ему пришлось встретиться с Орочимару, в интимной обстановке, для переговоров.
Но кто бы мог подумать, что Сереженька окажется таким идиотом, что клюнет на уговоры Орочимару. и разрешить ему сделать себе макияж. Ведь все знают, что ...Сереженька нежелательной сексуальной ориентации!Впрочем Орочимару всегда любил экспериментировать, может по пути и технику придумает.
И вот в этой интимной обстановке парочку застал Джирайа. Вот с этого момента всем участникам, кроме Джирайи не повезло. Ведь все знали, что Джирайя извращенец до кончиков волос. ...Теперь им предстояло убедиться в этом на собственном опыте. Им предвстояло узнать какой Джирайя в душе. И для этого он, Джирайя, затащил всю компанию в душ! Само собой мыть он эту компанию не собирался. Он решил, что это они будут его мыть, а для этого нацепил на них цепи и выдал каждому по мочалке. Затея с цепями оказалась неудачной так как они сильно царапались, да еще и компания натёрла мозолей мочалками.
А посему Джирая ушел так и не удовлетворившись, а Орочимару сосал лапу, попутно целуя своих змей, которые стремились захавать Саске. Саске как раз зашел в душ, но на самом деле это душ зашел в него.
Бедный Саске в непонятках нажаловался своему брату Итачи на счет душа. Тогда грозный Итачи пришел и сказал: "Тебе нехватает ненависти, маленький глупый душ брат!". Душ оскарбился и решил дать Итачи всбучку, в итоге бедному душу пришлось семь дней отмывать себя от черного пламени.
Поглазеть на это пришел сам Наруто который, натянул на голову полосатые панцу, украденные у Сакуры. Это была голова Спирального Короля, который был тут как представитель жертв альтернативной нарутотерапии. Взгневившись, Король объявил войну Конохе и прислал из настоящего мира отряд элитного спецназа, 10 пулеметчиков, 2 солдата с базуками, 2 истребителя, 5 тяжелых танков, 3 вертолета, стационарную ракетную установку, которые в целом представляли не хилую угрозу для выживания скрытого селения. Но тут, откуда не возьмись, появился Зеро и стал одерживать победу за победой. Настал черед финальной битвы, и тут Зеро понял, что в переводе с английского, его имя значит "ноль" и сдался, но доблестный рыцарь Куруруги Сузаку выхватил свой меч, убил злобного Лелуша и остановил войны. Спиральный Король и прочие убрались восвоясия.
Чтобы отпразновать все это был созвано совет каге, естественно совет напился, а к утру каждый забыл, кто он есть, и твердо уверенные, что они борятся за бравое дело, каждый каге отправился воевать со своей скрытой деревней в одиночку, как результат - всех пьяниц-каге подвесили с помощью техники шибари на статую Гедо-Мазо и облили смолой, а еще посыпали перьями. В итоге ученики Академии завязывали себе глаза и били непутевых правителей палками, ожидая, что из них высыпятся подарки. А те выдавили из себя лишь нудные нравоучения, свойственные каждому каге, вроде:
ВЕРЬ В СЕБЯ, СИМОН! НЕ В МЕНЯ, НЕ В МОЮ ВЕРУ В ТЕБЯ, А В САМОГО СЕБЯ! СИМОНА ИЗ ДЕРЕВНИ ДЖИХА! ТВОЯ БУР СОЗДАН, ЧТОБЫ ПРОНЗИТЬ НЕБЕСА!!!!
И вот Наруто проснулся, это были лишь сон. Почесывая голову, он пытался вспомнить, кто такой Симон. И тут Симон появился на пороге его квартиры...полуголый, в странных, все
время спадающих, трусах на ветхой резинке, обильно украшенных разноцветными сердечками и, улыбаясь, произнес: "Потусуем?" - на что Наруто ответил: "По любому!". И тут к ним ввалилась, вышибив дверь Хината...
Как ни странно, но она тоже была одета в такие же трусы...дополненные цветастой майкой. Тогда Наруто понял, что не спроста все
это и, свесив ноги с кровати, изрек:

0

79

SOSNOOLEY

0

80

Warrior

0

81

мелкий текст по правому краю.

0

82

палево такое палево

Свернутый текст
Asmodeus написал(а):

Обладает магией невидимости. Сам он называет эту магию - магией "Хамелеона"

Хамелеон и невидимость - это разные вещи. Есть необходимость определиться с чем-то одним. Хамелеон прячется с помощью подстройки к окружающей среде, но при этом остается видимость на близком расстоянии. Невидимость же - результат 100% пропускания света.

Asmodeus написал(а):

Обогнув поток преломления лучей света с помощью магии (а именно - этой магической материи), Асмодей отражает от области тела свет, падающий на него. За счёт этого создаётся невидимость. Эта магия очень удобна для слежки и подобного вида мероприятий.

Обогнув поток? Вы не совсем верно понимаете принцип. 100% отражение света обеспечивает 100% зеркальность, что и будет магией хамелеона. Если же хотите именно магию невидимости, которая не будет заметна при близком рассмотрении, есть необходимость прописать 100% пропускание света при помощи магии. Тогда получите желаемый эффект. И просьба добавить, что подобная "пелена" накидывается на тело и одежду в том числе. А то будет не очень приятно увидеть шагающие по своей воле штаны)

Asmodeus написал(а):

это неплохим владением техник рукопашного боя.

Вот здесь хотелось бы подробнее. Можно без детального описания, просто перечислите основные техники/школы, чтобы можно было иметь представление. Если бой просто кулачный, к примеру, то так и пишите.

Asmodeus написал(а):

Ходит обычно или с голым торсом, или в жилете (редко - в распахнутой рубашке), никогда не одевает "тяжёлой" одежды.

В случае с Грэем и Лионом это понятно. Но ваш персонаж не обладает магией льда. Если он и зимой ходит подобным образом, гайморит, ангина, воспаления легких/почек неизбежны. Поэтому про "тяжелую" одежду лучше убрать.

Asmodeus написал(а):

Не сказать, что за друзей порвёт, но и  убежит, не попытавшись спасти или защитить близких ему людей вряд ли. В ситуациях, крайне опасных для себя и жизни своих друзей, "взрывается"

Немного алогично выглядит. Противоречите сами себе. Определитесь с отношением персонажа к друзьям.

Asmodeus написал(а):

Кстати, имя ему дали как раз в детском доме, однако, фамилией парня не удостоили.

Фамилии есть у всех. При поступлении в дет.дом фамилия также фиксируется. В особо запущенных случаях (подкидыши, к примеру), фамилия выдается государством, как и новое свидетельство о рождении. Поэтому просьба фамилию все-таки указать. Дабы ей не пользоваться, можете просто прописать, что персонаж ее не любит, а потому мало кому сообщает. Или нечто в духе как вариант.

Asmodeus написал(а):

Выслушав историю паренька, незнакомец отдал его дополнительно учиться, ведь он сбежал с детского дома и многое не изучил (как мир в целом, так и все что могло касаться магии, ведь в мире её так много). Буквально за несколько лет, постигнув всё необходимое для вступления в гильдию, парень занялся обучением магии, и еще через пару лет он стал официальным членом гильдии

Я могу допустить, что Юра действительно приютил мальчишку по доброте. Но! Чтобы вступить в гильдию, нужно уже обладать магией. То есть, ваш персонаж не мог вступить в гильдию, а уже потом обучиться магии. Дабы облегчить редактирование отрывка могу предложить следующий вариант: в разговоре за едой  мальчишка упомянул, что обладает проявившимся к тому времени магическими способностями. Юра заинтересовался, попросил показать. В благодарность мальчишка продемонстрировал свое умение, после чего Юра и предложил остаться при гильдии и начал учить правильно обращаться с магией.

0

83

Создание в рамках проекта многоэлементных матриц МЛФД для регистрации слабых световых импульсов в связках с различными сцинтилляторами позволит изготовить лабораторные образцы координатно-чувствительных, сверхбыстрых детекторов гамма квантов, заряженных частиц, нейтронов для физики высоких энергий и медицины.

0

84

A Factsphere Sensor is essentially an advanced camera that relays live thermographic images and data to the pilot

0

85

Унитазы, раковины, умывальники

:O даже не спрашивайте, как это оказалось в буфере...

0

86

Для этого можно воспользоваться и магией материи наколодвав монеток х))

0

87

Свернутый текст

Yabisu Saruno написал(а):

    где мои печеньки????

Хааа? Кхм..Вернее.. Простите, печенек не заказывали, желаете заказать? Мы обеспечим доставку в любое место королевства Фиор, получение посылки в кротчайшие сроки и надежную сохранность в пути от поставщика до, собственно, Вас. И это все Вам обойдется всего-лишь в 10.000 джевелов, не считая расходы на само печенье. Желаете воспользоваться нашими услугами?..=^.^=

о.О"""

0

88

<object width="411" height="28"><param name="movie" value="http://embed.prostopleer.com/track?id=4466569KJYO"></param><embed src="http://embed.prostopleer.com/track?id=4466569KJYO" type="application/x-shockwave-flash" width="411" height="28"></embed></object>

0

89

http://hand-of-time.livejournal.com/

0

90

· » Амагами СС

0


Вы здесь » Code Geass Adventure » Форумные игры » CTRL+V


Рейтинг форумов | Создать форум бесплатно © 2007–2019 «QuadroSystems» LLC